• Online Studiedag 2020

    Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO

Programma Online Studiedag 2020

dinsdag 3 november 2020

Online

Dit jaar is onze studiedag helemaal online.

Online workshops geven en volgen vergt veel van de concentratie van de deelnemers. Daarom hebben we twee kortere programma’s samengesteld. Je meldt je aan voor het ochtendprogramma of voor het middagprogramma. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging van aanmelding.

Kort voor de studiedag ontvang je van ons een uitgebreide mail met de links naar de door jou gekozen sessies en de link naar de masterclass van Ilias el Hadioui.

De kosten voor deelname bedragen 50 euro. Dit is tevens het lidmaatschapsgeld van de vereniging voor een jaar. Je kunt je aanmelden van 24 september tot en met de datum in de verzonden nieuwsbrief.

Je kiest -na je keuze voor de ochtend of de middag-  twee sessies uit waaraan je deelneemt. Naast deze keuzes bieden we ook een Masterclass aan, deze is automatisch inbegrepen in beide dagdelen. We hebben interessante sessies, waardoor er voor elk wat wils aanwezig is. We hopen jouw dag zo leuk en zo interessant mogelijk te maken.

Update 27-10-2020: Vanaf heden is inschrijving niet meer mogelijk.

Je kiest voor de ochtend OF voor de middag:

09:00 – 13:15 uur

Ochtend

Formatief evalueren: samen een neus voor kwaliteit ontwikkelen

door Dr. Gerdineke van Silfhout, Leerplanontwikkelaar VO.

Toezicht op examinering

door Janet Nijrolder, onderwijsinspecteur en voorzitter werkgroep examens.

Een voorbeeld uit de zorg

door Kristie Gouwentak van JP Bent Stichting.

Innoveren met kwaliteitsbewustzijn

door Caroline Offerhaus, B&T Organisatieadvies.

Masterclass: De klas als mini samenleving – live stream om 12:00 uur

door Ilias el Hadioui.

12:00 – 16:00 uur

Middag

Masterclass: De klas als mini samenleving – live stream om 12:00 uur

door Ilias el Hadioui.

Cultuur is van ons!

door deelnemers van het VO-raad leernetwerk Kwaliteit en Cultuur o.l.v. Dorien Sluiter

Kwaliteitszorg en schoolexaminering

door Piet Groenewegen, werkzaam bij de VO-raad.

Deep democracy

door Frank Weijers, auteur van Spelen met Ruimte en Now we’re talking, Deep Democracy in actie.

Help, de inspectie komt!!

Door Corina de Bruin en Nicole Rakké

Annulering

Online Netwerkdag 2020

Annulering van inschrijving is gratis tot en met 26 oktober. Bij afmelding daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Het is altijd mogelijk om iemand in jouw plaats aan de netwerkdag te laten deelnemen.

De Online Studiedag 2020 begint over:

0Weken0Dagen0Uren0Minuten0Seconden

Inhoud sessie(s)

Je kunt je aanmelden van 24 september tot 20 oktober.

Onderstaand geeft de informatie over de sessies weer. Zoals gezegd heb je bij elke ronde de keuze uit 2 sessies. Neem hier kennis van het aanbod en meld je aan via het aanmeldformulier. Je kunt je aanmelden van 23 september tot 20 oktober.

1

Formatief evalueren: samen een neus voor kwaliteit ontwikkelen

door Dr. Gerdineke van Silfhout, Leerplanontwikkelaar VO.

In deze sessie bespreken we aan de hand van voorbeelden de ‘vijf fasen van formatief evalueren in de klas’. Het gedrag leerlingen laten zien die een neus voor kwaliteit ontwikkelen staat centraal. Sessie door Dr. Gerdineke van Silfhout, Leerplanontwikkelaar VO.

2

Toezicht op examinering

door Janet Nijrolder, onderwijsinspecteur en voorzitter werkgroep examens.

De Inspectie van het Onderwijs verzorgt een sessie over toetsing en examinering. Zij spreken over wat moet en (niet) mag en de rol van kwaliteitszorg voor een zorgvuldig verloop van de schoolexaminering.Je kunt de vragen (geen individuele casussen) vooraf per mail kenbaar maken (info@kwaliteitszorgvo.nl). Door Janet Nijrolder.

3

Een voorbeeld uit de zorg

door Kristie Gouwentak van JP Bent Stichting.

De JP van den Bent stichting biedt professionele ondersteuning aan mensen bij hun leven. Ze gebruiken daarbij zo min mogelijk protocollen en regels. Liever gebruiken ze hun gezonde verstand. Regelmatig stellen ze zichzelf de vraag: draagt dit bij aan onze bedoeling? Past dit bij de waarden waar we voor staan? Wist u dat er bij de JP van den Bent stichting geen kwaliteitsmedewerkers werken? Kwaliteit is van iedereen, zeggen zij. In deze online sessie leert u meer over de geheel eigen visie op kwaliteitszorg van deze zorginstelling. Door Kristie Gouwentak.

4

Innoveren met kwaliteitsbewustzijn

door Caroline Offerhaus, B&T Organisatieadvies.

In deze sessie staat de balans tussen “de basis op orde” en een innovatieproces centraal. Een balans die focus vraagt op kwaliteit en een beroep doet op het kwaliteitsbewustzijn van je organisatie. Aan de hand van een drietal perspectieven breng je voor je organisatie in beeld waarop focus nodig of gewenst is. Met behulp van het B&T kwaliteitspaneel maak je dat inzichtelijk. Tenslotte bespreken we op welke wijze je kwaliteitsbewustzijn in beeld en gesprek houdt tijdens een innovatieproces. Door Caroline Offerhaus, B&T Organisatieadvies.

Masterclass: De klas als mini samenleving – live stream om 12:00 uur

door Ilias el Hadioui.

In dit webinar gaat onderwijssocioloog Iliass El Hadioui in op de effecten van een (super-) diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. Dit wordt besproken binnen de context van de verscherpte kansenongelijkheid in het stedelijk onderwijs tijdens de corona crisis en daarvoor. In het bijzonder wordt ingegaan op het switchgedrag van leerlingen tussen de binnenschoolse en buitenschoolse leefwerelden. Hij laat vervolgens zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot het geloof in eigen kunnen – self efficacy – om de ‘schoolladder’ te ervaren als hun ladder en deze te beklimmen. Om dat laatste te realiseren is een gesprek over de wijze waarop docenten grip kunnen krijgen op de mini-samenleving van de klas noodzakelijk. 

Stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij programmaleider binnen het cultuurveranderings -en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Hij is als onderzoeksleider van het programma Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ten slotte is hij lid van de Onderwijsraad.

5

Cultuur is van ons!

door deelnemers van het VO-raad leernetwerk Kwaliteit en Cultuur o.l.v. Dorien Sluiter

In deze sessie gaat het over de zoektocht naar de relatie tussen de zorg voor kwaliteit en de cultuur binnen de school. Deelnemers van het leernetwerk “kwaliteit en cultuur” (VO-raad) delen hun bevindingen van die zoektocht en gaan in op de vraag of cultuur wel te meten is. Met Dorien Sluijter (begeleider leernetwerk en directeur Linque Consult), Sissy Hubers en Frankje Huisman (afdelingsleiders Isendoorn College) en Patric Wigman (directeur CSG Het Noordik).

6

Kwaliteitszorg en schoolexaminering

door Piet Groenewegen, werkzaam bij de VO-raad.

Niet alleen naar aanleiding van Maastricht maar ook de recente schoolsluiting maakt duidelijk dat de kwaliteit rondom de schoolexamens aandacht behoeft. Naast de bestaande tools initieerde de VO-raad collegiale consultatie tussen scholen, een laagdrempelige manier de zorg voor kwaliteit van examinering vorm te geven. Door Bert Groenewegen, werkzaam bij de VO-raad.

7

Deep democracy

door Frank Weijers, auteur van Spelen met Ruimte en Now we’re talking, Deep Democracy in actie.

In deze sessie voert Frank Weijers je mee in de zienswijze en praktische methode van Deep Democracy. Met Deep Democracy kan het potentieel van een groep veel beter benut worden, worden conflicten in verbinding met elkaar aangegaan en worden de beste besluiten genomen, omdat de wijsheid van meerderheid én minderheid erin wordt meegenomen. Frank werkt als Deep Democracy Instructor en facilitator vanuit zijn eigen bureau Spelen met Ruimte (zie spelenmetruimte.nl), is geassocieerd partner bij Human Dimensions en auteur van Spelen met Ruimte en Now we’re talking.

8

Help, de inspectie komt!!

Door Corina de Bruin en Nicole Rakké

De aankondiging voor het vierjaarlijks bestuursonderzoek. Wat nu?

Zoals bekend hanteert de inspectie sinds 2017 een bestuursgerichte aanpak in het toezicht. Na lang wachten ontving het bestuur van Onderwijsgroep Galilei een uitnodiging voor het vierjaarlijks bestuursonderzoek met een aankondiging voor verificatieonderzoeken op de havo-afdelingen van twee van onze scholen.

  • Wat betekent dat in de praktijk?
  • Hoe bereid je een bezoek van de onderwijsinspectie voor?
  • Hoe zorg je dat je de touwtjes in handen houdt? En hoe zorg je dat het team de inspectie met zelfvertrouwen tegemoet treedt?
  • Waar liepen we tegenaan, ondanks een goede voorbereiding? En wat dan?

We willen jullie open en eerlijk meenemen op onze reis met een gedegen planning en voorbereiding, maar met een onverwachtse wending.

Door Corina de Bruin en Nicole Rakké

Heb je vragen of opmerkingen? Stel dan je vraag via ons contactformulier of mail ons direct naar info@kwaliteitszorgvo.nl

© Copyright 2015 - Vereniging Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO | KvK 64413667 | Alle rechten voorbehouden | Privacy | Webdesign vd Velde IT Den Haag