• Studiedag 2017

Studiedag 2017

Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO

Studiedag Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO 7 november 2017

Programma

Locatie: Hogeschool Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.

Routebeschrijving: zie routebeschrijving Domstad

Wij raden je aan om met het openbaar vervoer te komen. Met de auto is Domstad moeilijk bereikbaar i.v.m. werkzaamheden in de binnenstad.

Aantal deelnemers: maximaal 100. Dus meld je op tijd aan.

Kosten: deelname bedraagt 100 euro. Dit is tevens het lidmaatschapsgeld van de vereniging voor één jaar.

Dagindeling:
9.00 –   9:30   Inloop
9.30 – 10.00   Opening en korte inleiding (ALV) door Marleen Delcour, voorzitter van de Vereniging
10.00 – 11.15   1e ronde workshops
11.15 – 11.30   koffie / thee
11.30 – 12.45   2e ronde workshops
12.45 – 13.45   lunch
13.45 – 15.00   3e ronde workshops
15.00 – 15.15   koffie / thee
15.15 – 16.15   Plenaire afsluitende lezing door Hartger Wassink
16.15 – 17.00   Afsluiting met netwerkborrel

Inschrijven kan  hier

Helaas is het niet meer mogelijk om in te schrijven. Alle workshops zitten vol.

In het digitaal aanmeldingsformulier word je verzocht om voor elke ronde een keuze te maken. Als een workshop vol is verdwijnt deze uit het aanbod.

Aanmelden is mogelijk tot maansag 16 oktober2017

Beschrijving van de workshops:

Workshop 1: Communicatiestijlen
Maak kennis in deze praktische workshop met verschillende communicatiestijlen, vind je persoonlijke voorkeursstijl en hoe je effectiever kunt communiceren met de ander? Resultaat van deze proeverij: handvatten voor ‘getting things done’ communicatie, welke communicatiestijl heb jij en hoe sluit je aan vanuit je positie als adviseur bij je gesprekspartner. Door: Frits Overbeek en Arjen Mol.
Frits Overbeek is een katalysator in mogelijkheden voor ontwikkeling. Of het is als docent, (team)coach, trainer, intervisiebegeleider. Hij is er op gericht om duiding te brengen, in combinatie met samenhangende interventies te doen. www.deontwikkelcentrale.nl
Arjen Mol is gedragsveranderaar en ondernemer.  Hij ondersteunt bedrijven en organisaties met de gedragsmatige kant van veranderingsprocessen ten behoeve van (betere) werkprestaties, werksfeer en resultaten. www.deontwikkelcentrale.nl

Workshop 2: Vensters voor kwaliteitszorgmedewerkers: wat kun je ermee?
Scholen beschikken over veel data. Bijvoorbeeld in het ManagementVenster van Vensters. Tijdens deze workshop maakt u kennis met verschillende ManagementVenster rapportages die je kunt gebruiken ten behoeve van data-analyse. Zo kun je bijvoorbeeld de examenresultaten, slaagpercentages, interne doorstroom en doorstroom naar vervolgonderwijs van uw school analyseren. Je doet dit aan de hand van grafieken, trendgegevens en verschillende benchmarks.  Door: Megan Voogt & Esther Ottink.
Megan Voogt & Esther Ottink zijn werkzaam bij Vensters VO-raad.

Workshop 3:  Exnovatie: ‘vergeten’ kwaliteit van wat gewoon is
Professionalisering op basis van wat we al kunnen en wie we al zijn. In de workshop zal zij jullie ‘innovatie toolkit’ uitbreiden met exnovatief denken, exnovatief kijken en jawel, exnovatief handelen. Ja inderdaad, geen innovatie maar exnovatie is wat nodig is. Exnovatie is datgene wat reeds aanwezig is op de voorgrond plaatsen om de praktijk te verbeteren. Exnovatie is als het ware ‘innovatie van binnenuit’. Dus de focus ligt niet op iets nieuws, maar op hetgeen er al is; niet op het uitzonderlijke, maar juist op het gewone, de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer; niet op wat opvalt, maar juist op wat meestal wegvalt… maar er wel degelijk toe doet!!  Door: Jessica Mesman.
Jessica Mesman is universitair hoofddocent en vice-dekaan onderwijs van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit van Maastricht. Ze spreekt en publiceert al meer dan tien jaar over het belang van een positieve benadering en aandacht voor ‘het gewone’ en het reeds bestaande potentieel op de werkvloer. Om deze ‘vergeten’ expertise en ervaring boven tafel te krijgen (exnovatie) wordt gebruik gemaakt van videoreflexiviteit. Hoewel haar onderzoekdomein de gezondheidszorg is, biedt deze visie interessante aanknopingspunten voor onderwijskwaliteit en onderwijsonderzoek.

Workshop 4: Formatief evalueren en gepersonaliseerd leren = anders meten?
Gepersonaliseerd leren en formatieve evaluatie zijn onderwerpen die volop in de belangstelling staan. Maar wat houden deze termen eigenlijk in? En wat is het verband tussen beide? In de workshop wordt een toelichting gegeven en bespreken we de mogelijke gevolgen voor toetsing en het geven van cijfers. En dus ook voor je systeem van kwaliteitszorg? Door: Christel Wolterinck en Rixt Koen.
Christel Wolterinck werkt als teamleider onderzoek bij Marianum Scholengemeenschap. Daarnaast promoveert ze bij de Universiteit van Twente met als onderwerp formatieve evaluatie: https://www.utwente.nl/nl/bms/elan/datateams/projectteam/christel-wolterinck/
Rixt Koen is beleidsmedewerker onderwijs bij OSG Singelland en zelfstandig onderwijsadviseur.

Workshop 5: Het nieuwe inspectietoezich; de betekenis voor de bestuurder en de medewerker kwaliteitszorg
Met ingang van 1 augustus 2017 is het onderwijstoezicht van de inspectie veranderd. Er is een nieuw waarderingskader. Nog belangrijker is dat het bestuur primair door de inspectie wordt aangesproken op de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteitszorg. Met de nieuwe opzet is proefgedraaid. Stad & Esch is een van de schoolbesturen die daaraan heeft meegedaan.
De nieuwe werkwijze van de inspectie is ondertussen voldoende bekend, maar wat betekent het in de praktijk? Verandert er iets in de kwaliteitszorg? Wat betekent dat voor de rol en de werkzaamheden van de medewerker kwaliteitszorg? Door: Peter de Visser en Yvonne Bergman.
Peter de Visser is directeur-bestuurder Stad &  Esch, Yvonne Bergman is medewerker kwaliteitszorg Stad & Esch

Workshop 6: Leren verbeteren; Wat werkt en wat werkt niet in onderwijsverbetering?
Aan de hand van praktijkgevallen een zoektocht naar succesvolle onderwijsverbetering en de rol van de kwaliteitszorgmedewerker. Het gaat er om de juiste dingen te doen en deze goed te doen. De workshop geeft geen kant en klare recepten, maar helpt (ook door uitwisseling tussen de workshopbezoekers en inleiders) vanuit vooral praktische ervaringen. Door: Harry van Goor en Simone de Kruijk.
Simone de Kruijk, is rectrix bij OSG “De Meergronden” , Harry van Goor is procesbegeleider “Leren verbeteren” en “Stap 2”.

Workshop 7: Informatiebeveiliging en privacy: lekker eenvoudig
Scholen moeten informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) regelen. Dat is een belangrijke randvoorwaarden voor het gebruik van ict in het onderwijs. Kennisnet heeft samen met de PO-Raad en VO-raad een `stappenplan’ ontwikkeld waarmee scholen IBP op een eenvoudige én gestructureerde wijze kunnen implementeren. De ‘Aanpak IBP’ is een online workshop bedoeld voor schoolbestuurders, ict-coördinatoren en docenten die scholen helpt orde op zaken te stellen. Tijdens de presentatie wordt uitgelegd wat informatiebeveiliging en privacy zijn, hoe je dat eenvoudig kunt regelen, en wat de onderwerpen zijn die je moet regelen. Tijdens de presentatie is veel ruimte voor interactie, vragen én praktijkvoorbeelden. Door: Job Vos.
Job Vos is adviseur privacy bij Kennisnet

Workshop 8: Moeten, Willen en Mogen
Onlosmakelijk met elkaar verbonden: Kwaliteit, HRM en Leiderschap. Welke rol heeft de medewerker kwaliteitszorg in deze driehoek? Hoe kan je de beheersmatige kant van  kwaliteitszorg verbinden met ontwikkeling? Met het HRM beleid en de lerende organisatie? Wat moet je centraal regelen? Wat juist niet? Wat moet je doen, wat mag je doen en wat wil je doen vanuit het perspectief van kwaliteitszorg? Door: Dorien Sluijter en Marieke de Jong.
Dorien Sluijter is directeur en senior consultant bij LinQue Consult. Marieke de Jong is kwaliteitszorgmedewerker op het Citadel College.

Plenaire lezing door Hartger Wassink: Er staat iets op het spel!
‘De dialoog als kern van kwaliteitszorg’.

Hoe kan het, dat we kwaliteitszorg nodig hebben? Waarom zijn niet alle collega’s in de school ‘medewerker kwaliteitszorg’? En betekent dat dan dat blijkbaar niet iedereen in de school zich verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van het onderwijs? Als we kwaliteitszorg willen verbinden met het dagelijks werk van iedereen in de school, dan vraagt dat zorgvuldigheid en aandacht. Juist omdat onderwijskwaliteit een begrip is dat zich lastig laat standaardiseren, kan de dialoog hierbij behulpzaam zijn. Een dialoog lijkt vrijblijvend, maar, beginnend bij de vraag wat er op het spel staat, kan de dialoog verrassend concrete aanknopingspunten bieden voor kwaliteitszorg in de school. In zijn plenaire lezing zal Hartger een paar simpele principes bespreken, waarmee de dialoog vorm kan krijgen. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden uit de praktijk zal hij laten zien, hoe kwaliteit–misschien zelfs zonder het zo direct te benoemen–een centraal thema kan worden in het dagelijkse gesprek, in alle lagen van de school.
Hartger Wasssink begeleidt als adviseur leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders bij het voeren van het gesprek over wat er toe doet in de school. Daarnaast is hij verbonden aan Stichting NIVOZ in Driebergen.

Heb je vragen of opmerkingen? Stel dan je vraag via ons contactformulier of mail ons direct naar info@kwaliteitszorgvo.nl

© Copyright 2015 - Vereniging Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO | KvK 64413667 | Alle rechten voorbehouden | Privacy | Webdesign vd Velde IT Den Haag