• Samenwerkingspartners

    Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO

Project Leren verbeteren

Het Project Leren verbeteren, uitgevoerd door B&T, levert een substantiële bijdrage aan het realiseren van de studiedag. Samen streven we naar het vergroten van de onderwijskwaliteit.
Landelijke conferentie Sturen op onderwijskwaliteit, woensdag 5 juni 2024

Na de pilot bestuurlijke ondersteuning ondersteunt Leren verbeteren sinds januari 2023 ook besturen bij het verbeteren van (zicht op) onderwijskwaliteit. Op de conferentie Sturen op onderwijskwaliteit delen adviseurs van Leren verbeteren en andere experts hun kennis en kunde. Deelnemers kunnen kiezen uit een breed aanbod van workshops en interactieve colleges.

Voor wie is deze conferentie?

De conferentie is interessant voor bestuurders, stafmedewerkers die een rol spelen bij (bestuurlijke) kwaliteitszorg (kwaliteitsmedewerker, HRM-professional, controller, bestuurssecretaris) en leden van de (onderwijscommissie van de) raad van toezicht. Maar ook andere belangstellenden die Leren verbeteren volgen via podcasts, bijeenkomsten, nieuwsbrieven en de website zijn van harte welkom.

Programma

De middag start om 16.00 uur met een opening door Nienke Pol, projectleider van Leren verbeteren. Tijdens de bijeenkomst zijn in twee rondes workshops te volgen en er is ook een lezing door een keynote speaker. De volgende workshops komen aan bod:

  • De rol en positie van de bestuurlijke kwaliteitszorgmedewerker. Zit je aan de juiste tafels?
  • Samenspel tussen scholen en bestuur – een samenhangend geheel van kwaliteitszorg.
  • Bestuurlijk handelen en BKA, de interventieladder van bestuur naar scholen.
  • Een productieve relatie tussen bestuur en de onderwijscommissie rvt.
  • Bestuurlijke kwaliteitszorg bij éénpitters.
  • Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit binnen het stafbureau.

Tijdens een lichte maaltijd is er gelegenheid om met adviseurs van Leren verbeteren een bestuurlijk vraagstuk/dilemma verder te verkennen. Meer informatie en aanmelden: Conferentie sturen op onderwijskwaliteit

Schooloverstijgend kwaliteitsnetwerk SOK, Vlaanderen

We kijken ook graag over de grens, in Vlaanderen gebeuren bij het Schooloverstijgend Kwaliteitsnetwerk mooie zaken op het gebied van kwaliteitszorg. We werken inhoudelijk samen en verwijzen graag naar hun uitstekende studiedagen.

Heb je vragen of opmerkingen? Stel dan je vraag via ons contactformulier of mail ons direct naar info@kwaliteitszorgvo.nl

© Copyright 2015 - Vereniging Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO | KvK 64413667 | Alle rechten voorbehouden | Privacy | Webdesign vd Velde IT Den Haag