• Samenwerkingspartners

    Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO

Regionaal Netwerk Noord

Doelstelling

Netwerken loont

Medewerkers kwaliteitszorg van een aantal scholen in Noord- en Oost Nederland komen twee maal per jaar één dag bij elkaar in Zwolle. Doel van dit netwerk is tweeledig: ten eerste het onderling delen en uitwisselen van kennis, dilemma’s en expertise. Ten het tweede het op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het vakgebied. Daartoe nodigen we experts ‘van buiten’ uit die ons vertellen wat er op het vakgebied gebeurt. De deelnemers betalen een jaarlijkse contributie waarmee we de huur van de locatie en eventuele vergoeding voor sprekers bekostigen.
Doordat de groep meestal maximaal twintig personen groot is, is het goed mogelijk om met elkaar van gedachten te wisselen. Dat interactieve aspect wordt als een van de grootste meerwaarde van deze bijeenkomsten ervaren.

Voor meer informatie over dit netwerk kun je terecht bij: Nelleke Bouma.

SOK: we kijken ook graag over de grens, in Vlaanderen gebeuren bij het Schooloverstijgend Kwaliteitsnetwerk mooie zaken op het gebied van kwaliteitszorg. We werken inhoudelijk samen en verwijzen graag naar hun uitstekende studiedagen.

Heb je vragen of opmerkingen? Stel dan je vraag via ons contactformulier of mail ons direct naar info@kwaliteitszorgvo.nl

© Copyright 2015 - Vereniging Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO | KvK 64413667 | Alle rechten voorbehouden | Privacy | Webdesign vd Velde IT Den Haag