• Netwerkdag 2023

  Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO

Netwerkdag 2023 zeer geslaagd

De landelijke netwerkdag kwaliteitszorg VO is er voor iedereen die zich bezighoudt met kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde netwerkdag 2023 en starten de voorbereidingen voor volgend jaar!

Netwerkdag 2023 werd gehouden in: Hogeschool en vergadercentrum Domstad Utrecht
Bezoekadres:
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht
030 – 29 27 777

Domstad ligt op loopafstand van Utrecht CS. Parkeren op P1 van de jaarbeurs is niet meer mogelijk, kijk op de site van vergadercentrum Domstad voor parkeerinformatie: route en parkeren.

Het programma

 • 09.00 - 09:30

  Inloop met koffie en thee, in de lounge

 • 09.30 - 10.00

  Opening, korte inleiding en ALV door Elles Vogt, voorzitter van de Vereniging Netwerk Kwaliteitszorg VO in 0.51 congreszaal

 • 10.00 - 11.15

  1e ronde Sessie(s), hieronder vind je de omschrijvingen van de sessies

 • 11.15 - 11.45

  Koffie/thee (in de lounge)

 • 11.45 - 13.00

  2e ronde Sessie(s), hieronder vind je de omschrijvingen van de sessies

 • 13.00 - 14.00

  Lunch (in de lounge)

 • 14.00 - 15.15

  3e ronde Sessie(s), hieronder vind je de omschrijvingen van de sessies

 • 15.30 - 16.30

  Plenaire inspiratiesessie door Claire Boonstra (in 0.51 congreszaal)

 • 16.30 - 17.00

  Afsluitende netwerkborrel

3 rondes: keuze uit negen sessies

Netwerkdag 2023 bestaat uit 3 rondes, waarbij voor elk een keuze gemaakt kan worden uit negen sessies. Je kunt dus 3 keuzes maken en hierdoor bepaal jij de invulling van jouw netwerkdag 2023. Zo hopen wij jouw dag zo leuk en zo interessant mogelijk te maken.
Lees de omschrijvingen van de sessies hieronder vast door. Op het aanmeldformulier geef je per ronde je keuze aan. Aanmelden kan van 26 september tot 22 oktober 2023.

Sessie(s)

1

De krachtenveldstudio

In je werk werk je samen met anderen. Je beweegt je in een veld van interne en externe betrokkenen en betrekkingen. Een complex krachtenveld, waarin zaken soms bijna vloeiend lijken te gaan, en toch… soms stuit je opeens op weerstand, lijken rollen en verantwoordelijkheden onduidelijk of zijn er andere redenen waarom het resultaat nog niet behaald wordt. In deze workshop gaan we direct aan de slag met jullie actuele praktijk. In een krachtenveldstudio wordt een actuele casus met behulp van een organisatieopstelling onderzocht. In de opstelling wordt met behulp van mede-deelnemers het krachtenveld rondom jouw organisatievraagstuk letterlijk neergezet in de ruimte. Hierdoor krijg je inzicht in het handelen van de kwaliteitszorgadviseur die ruimte geeft voor een vertaling naar jouw eigen praktijk. Tijdens deze workshop worden twee of drie deelnemers uitgenodigd om een casus in te brengen.

Door Ellen Tomberg, Adviseur kwaliteit Etty Hillesum Lyceum & Systemisch begeleider in het onderwijs en Marieke Reuter, Senior adviseur B&T

2

Van zeer zwak naar goed: uitdagingen en interventies op een school in een grootstedelijke complexe context

Je wordt meegenomen op de reis die we de afgelopen 7 jaar hebben gemaakt op het Comenius Lyceum. Een school waar de zeilen moesten worden bijgezet toen we van de onderwijs inspectie het oordeel zeer zwak kregen. Waar begin je dan? En hoe doe je dit op een school waar je ook vecht voor kansengelijkheid van je leerlingen?  We hebben successen geboekt, lessen geleerd en delen deze graag, maar er zijn ook nog genoeg uitdagingen. Je wordt uitgenodigd actief mee te denken.

Door Wendy Terborg, MSc. teamleider vwo op het Comenius Lyceum te Amsterdam.

3

Voor een goede onderwijskwaliteit is de organisatiestructuur van de school belangrijker dan het kwaliteitszorgsysteem

De gefragmenteerde verantwoordelijkheidsverdeling in VO- scholen en de gebrekkige samenwerking rond leerlingen vormen grote obstakels voor de noodzakelijke kwaliteitsslag in het voortgezet onderwijs. De kwaliteitszorg dient zich dus in de eerste plaats te richten op de inrichting van de arbeidsorganisatie en daarna pas op ondersteunende systemen. De Teamgecentreerde Arbeidsorganisatie (TAO) is een organisatiemodel dat de onderwijskwaliteit verhoogt en daarbij zowel het innovatief vermogen als ook het werkplezier van medewerkers vergroot. In de workshop worden de ins en outs van de TAO toegelicht met het daarin gehanteerde kwaliteitsmodel en onderzoeken we de mogelijkheden voor de eigen school.

Door Ben van der Hilst, bestuurder/directeur en adviseur/onderzoeker bij Kenniscentrum Het Leren Organiseren.

4

Feedback van leerlingen op leskwaliteit: hoe werkt het en wat kun je ermee?

Ondanks dat je door feedback beter kunt presteren, ontvangen leraren weinig feedback op de kern van hun werk: de lessen die ze geven. Een van de redenen daarvan is dat het arbeidsintensief en duur is om feedback te geven, bijvoorbeeld op basis van lesobservaties. Een andere manier om feedback te verzamelen is door aan leerlingen te vragen wat zij van de les vonden. Dit is heel gemakkelijk en efficiënt en geeft bovendien interessante informatie over jouw lessen vanuit het ‘klant’perspectief. Maar meet je wel wat je wilt meten als je leerlingfeedback verzamelt? En worden leraren daadwerkelijk beter als ze de feedback ontvangen? Dat is onderzocht door de Universiteit Twente. Tijdens de workshop wordt over dit onderzoek gepresenteerd. We gaan met elkaar in gesprek over hoe leerlingfeedback kan bijdragen aan duurzame verbetering van leskwaliteit, op een manier die aansluit bij wat mogelijk is binnen de schoolcontext.

Door Hannah Bijlsma, projectleider en onderzoeker bij de Onderwijsinspectie en leraar (groep 4) bij Noorderbasis.

5

Inspectie – basisvaardigheden – nieuwe standaard

In deze sessie zal de inspectie je informeren en in dialoog gaan om te verdiepen in hoe de basisvaardigheden een rol hebben in het toezicht. Aan de orde komen vragen als:

Wat vraagt de wet als het gaat om de basisvaardigheden en hoe houdt de inspectie hier toezicht op? Hoe kunnen scholen zich voorbereiden? Wat is van belang als het gaat om de schooleigen ambities? Daarbij maken ze een uitstapje naar andere wijzigingen die per 1 augustus 2023 ingaan.

Door: Aukje Oosterom en Michelle van de Wal

6

Cyclisch werken vanuit interactieve kwaliteitskalenders

Bij deze sessie maak je kennis met een aansprekend praktijkvoorbeeld. Regionale scholengemeenschap de Borgen heeft een interactieve kwaliteitskalender ontwikkeld. De kalender wordt in alle lagen van de school gebruikt, van directie tot aan docent. Kwaliteitszorg is een verantwoordelijkheid van iedereen, de kalender helpt het cyclisch werken te bevorderen binnen de school. Aan deze kalender zijn ook analyse-instrumenten gekoppeld. Ingrid zal in haar workshop tips en tricks delen over hoe je zelf zo’n interactieve kalender op school samenstelt en implementeert.

Door Ingrid Copinga Wollerich, Adviseur Onderwijs en Kwaliteit bij rsg de Borgen.

7

Waar ligt jullie lat?

In deze sessie gaan we in op de wettelijke eisen voor het voortgezet onderwijs en hoe je die praktisch werkbaar kunt maken voor jouw organisatie. We gaan aan de slag met het inspectiekader. Je krijgt een korte presentatie vooraf. Daarna verdiepen we ons in één of meerdere standaarden. In dialoog met elkaar verkennen we de inhoud en de grenzen. Wat zie je in de praktijk als de standaard ‘voldoende’ is? Hoe signaleer je risico’s bij dit thema?

Door Monique Roders, adviseur onderwijskwaliteit via Zuyderhuis en voorheen jarenlang werkzaam als senior inspecteur.

8

Het inzetten van een audit, review of visitatie om de onderwijskwaliteit in beeld te brengen en te versterken

Audits, reviews en visitaties kunnen de onderwijskwaliteit van een school, bestuur of samenwerkingsverband in beeld brengen en tegelijkertijd versterken. In deze sessie worden de verschillen tussen de reflectievormen uiteengezet, onderzoeken we wanneer welke vorm passend is en wat mogelijkheden zijn om deze vormen in te bouwen in de kwaliteitscyclus. Tot slot bekijken we welke vaardigheden bij een rol van auditor, reviewer of visitator passen.

Door Hannah Edelbroek, senior organisatieadviseur bij B&T.

9

Het leren van en met elkaar als professionele leergemeenschap

Als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs spelen leraren een cruciale rol. Daarom is het belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen. Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) worden gezien als dé manier om dat te doen. Fred Huijboom en Pierre van Meeuwen hebben onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van Professionele Leergemeenschappen van leraren op zeven middelbare scholen en welke factoren van belang zijn om die PLG’s optimaal te laten werken. In deze workshop delen Pierre en Fred hun bevindingen en geven ze concrete aanbevelingen voor het succesvol organiseren van PLG’s.

Door: Fred Huijboom en Pierre van Meeuwen, beiden gepensioneerd schoolleider.

Afsluitende inspiratiesessie door Claire Boonstra

Als afsluitende lezing hebben we een inspiratiesessie voor je door Claire Boonstra, waarin ze ingaat op hoe we met ons onderwijs nog beter aan kunnen sluiten bij wat mensen en wat de samenleving en de planeet nodig hebben.

“We blikken terug en kijken vooruit, maar wel door eerst naar de essentie te gaan: welk verhaal vertellen wij elkaar nu over onderwijs en ontwikkeling? Iedereen die in het onderwijs werkt doet dat vanuit de bedoeling kinderen vooruit te helpen in de wereld, om ze iets mee te geven dat zinvol is voor de rest van hun leven en voor de samenleving. In dat proces hebben we allerlei werkwijzen en patronen ontwikkeld die volledig vanzelfsprekend zijn geworden en als onlosmakelijk horend bij onderwijs worden gezien. We hebben het altijd zo gedaan en dat zal wel een goede reden hebben. Denken we…”

Heb je vragen of opmerkingen? Stel dan je vraag via ons contactformulier of mail ons direct naar info@kwaliteitszorgvo.nl

© Copyright 2015 - Vereniging Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO | KvK 64413667 | Alle rechten voorbehouden | Privacy | Webdesign vd Velde IT Den Haag