• Netwerkdag 2022

  Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO

Netwerkdag 2022 8 november Utrecht

 • 09.00 - 09:30

  Inloop met koffie en thee, in de lounge

 • 09.30 - 10.00

  Opening, korte inleiding en ALV door Marleen Delcour, voorzitter van de Vereniging Netwerk Kwaliteitszorg VO in 0.51 congreszaal

 • 10.00 - 11.15

  1e ronde Sessie(s)

 • 11.15 - 11.45

  Koffie/thee (in de lounge)

 • 11.45 - 13.00

  2e ronde Sessie(s)

 • 13.00 - 14.00

  Lunch (in de lounge)

 • 14.00 - 15.15

  3e ronde Sessie(s)

 • 15.30 - 16.30

  Plenaire afsluitende lezing door Karen Heij (in 0.51 congreszaal)

 • 16.30 - 17.00

  Afsluitende netwerkborrel

Netwerkdag 2022 wordt gehouden in: Hogeschool en vergadercentrum Domstad Utrecht
Bezoekadres:
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht
030 – 29 27 777

Domstad ligt op loopafstand van Utrecht CS en parkeren is mogelijk bij het Jaarbeursterrein. Link naar routebeschrijving

3 rondes: keuze uit negen sessies

Netwerkdag 2022 bestaat uit 3 rondes, waarbij voor elk een keuze gemaakt kan worden uit negen sessies. Je kunt dus 3 keuzes maken en hierdoor bepaal jij de invulling van jouw Netwerkdag 2022. Zo hopen wij jouw dag zo leuk en zo interessant mogelijk te maken.
Lees de omschrijvingen van de sessies hieronder vast door. Op het aanmeldformulier geef je per ronde je keuze aan. Aanmelden kan tussen 3 en 26 oktober 2022.

Sessie(s)

1

De kwaliteitsmedewerker als krachtig intern adviseur

– succesvol werken aan kwaliteitsontwikkeling vanuit de eigen plek, rol en opdracht.
De medewerker kwaliteitszorg speelt een cruciale rol in zicht en grip op èn ontwikkeling van onderwijskwaliteit, of dit  nu op school- of op stichtingsniveau gebeurt. In deze workshop onderzoeken we met elkaar op welke manier die rol nog krachtiger en productiever gemaakt kan worden. We bespreken succesfactoren, veel voorkomende valkuilen en nuttige tips om je impact, vanuit je eigen context, te vergroten.
Door Nienke Pol, senior adviseur bij B&T en projectleider van ‘Leren Verbeteren’.

Max aantal deelnemers
30

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 3

2

Werken met een datateam, hoe pak je dat nu aan?

‘Van onderbuik naar meer onderbouwd’
2College werkt verder aan de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur (cyclisch) door o.a. meer data- geïnformeerd te werken. Een van de instrumenten die ze hiervoor inzet, is een datateam. Door Anja Huurdeman, hoofd kwaliteit en onderwijs 2College en Frans Houter, hoofd ICT en onderwijs, 2College.

Max aantal deelnemers
20 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 3

3

Back to the basics van kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is in essentie een makkelijk iets. Ja toch? Tijdens deze sessie grasduinen we door enkele aspecten ervan. We starten met een eenvoudige omschrijving. Daarna hebben we het over het doen van de juiste dingen, over het belang van een zandbakbeleid, over het creëren van glijbanen, over zogenaamde BEHANG-criteria bij planning, over de data-illusie van McNamara. Op die manier krijg je een leuke preview van het boek Werken aan kwaliteit op school. Inspirerende inzichten, modellen en methodieken. Word je nieuwsgierig? Welkom op deze sessie! Gilbert Deketelaere is onder andere stichter van het netwerk kwaliteitszorg SOK en auteur van Werken aan kwaliteit op school.

Max aantal deelnemers
20

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 2

4

De kwaliteit van curriculum, toetsing en examinering

In deze workshop staat het alignment tussen doelen, activiteiten en toetsing centraal. Deze alignment is immers een cruciale factor voor het realiseren van kwaliteit. De workshop wordt gegeven door Gerdineke van Silfhout, deelprogrammamanager SLO.

Max aantal deelnemers
20 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 2

5

En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven in het voortgezet onderwijs?

Dat klinkt toch heerlijk? Maar hoe? Dat vertelt Marit van Daal je tijdens de workshop over de Enigma kwaliteitsaanpak. De implementatie en de borging van deze aanpak, de rol van de schoolleiding, de professionele cultuur en de excellente leraar zijn onderwerpen die aan bod zullen komen.
We willen een continu proces op gang brengen van doelen stellen, in beeld brengen waar je staat, borgen wat goed is en werken aan wat beter kan. Wat moet er worden gedaan om deze ambities te realiseren en door wie?

Max aantal deelnemers
30 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 2 en 3

6

Peer review in het VO: het stimuleren van het lerend vermogen in de school

In deze sessie ga je kennismaken met het instrument. Wat is het? Hoe ziet het proces er uit? Welke valkuilen zijn er? Welke uitvoeringsvarianten bestaan er? En ook ga je direct met een mini oefening van het instrument aan het werk.
Gedurende deze sessie komen de volgende vragen aan bod en kun je nadenken over wat het kan betekenen voor jou school. Welke criteria zorgen ervoor dat een peer review vruchtbaar is? Durf je in een peer review het achterste van je tong te laten zien als de uitkomsten gebruikt worden om verantwoording af te leggen? Op welke manier kan een peer review van toegevoegde waarde zijn? Hoe kan ik hier zelf mee aan de slag?
Door Eveline Rijnen.

Max aantal deelnemers
20 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 2

7

Duurzame onderwijsontwikkeling

In deze workshop bespreken we op basis van wetenschappelijk onderzoek wat duurzame ontwikkeling is en wat hiervoor nodig is op een school en binnen een team. En we verkennen wat dit proces van schoolleiders, bestuurders en kwaliteitszorgmedewerkers vraagt. Hoe ontwerp en versterk je dit proces op een school? Welke elementen hiervan zijn al aanwezig? Hoe kun je het proces als kwaliteitszorgmedewerker stimuleren? Door Martine Fuite, senior adviseur B&T.

Max aantal deelnemers
20 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 3

8

Burgerschap en de Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie zal ook in het nieuwe schooljaar vooral stimulerend en niet zozeer handhavend optreden in haar toezicht op de wettelijke burgerschapsopdracht. Maar de wettelijke bepalingen moeten wel op school in de praktijk worden gebracht en zichtbaar zijn. De inspecteur legt uit waar inspecteurs naar kijken en hoe zij het stimulerend optreden vormgeven.
Door Anne Bert Dijkstra, Programmacoördinator en expert op het gebied van burgerschap en burgerschap meten.

Max aantal deelnemers
20 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 2 en 3

9

De schoonheid en kunst van kwaliteit

Een andere blik op kwaliteit(szorg). De kwaliteitszorgmedewerker als bewaker van de schoonheid van onderwijs. Liefdesbrieven in plaats van strategische beleidsplannen. Werklustverhoging in plaats van werkdrukverlaging.
Door Sandra van Kolfschoten, Onderwijs Kunde & Kunst.

Max aantal deelnemers
20 per ronde

Deze sessie duurt twee rondes lang, ronde 2 en 3

Afsluitende lezing: De eindtoets als kwaliteitsinstrument

Slotlezing Karen Hij

De eindtoets wordt nogal eens gepositioneerd als instrument waarmee de kwaliteit van onderwijs kan worden bewaakt. Net als de eerlijkheid van de selectie voor het VO ermee zou kunnen worden geborgd. In de lezing ga ik in op beide aspecten van de eindtoets om te laten zien dat de eindtoets aan geen van beide waarden kan voldoen. Integendeel!

Heb je vragen of opmerkingen? Stel dan je vraag via ons contactformulier of mail ons direct naar info@kwaliteitszorgvo.nl

© Copyright 2015 - Vereniging Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO | KvK 64413667 | Alle rechten voorbehouden | Privacy | Webdesign vd Velde IT Den Haag