Hieronder vind je de presentaties van de sessies en lezing van netwerkdag 2021

Sessie 1: Presentatie website sessie Zelfevaluatie_hoe doe je dat
Sessie 2: Presentatie Sessie 2 Zicht op ontwikkeling in de spotlights
Verslag sessie 2 ZIcht op ontwikkeling in de spotlights
Sessie 3: Kwaliteitszorg op bestuursniveau.
Sessie 4: Een verbetercultuur en evidence informed handelen in de klas.
Sessie 5: Presentatie Sessie Herziene onderzoekskader onderwijsinspectie
Sessie 6: De kunst van groei.
Sessie 7: Presentatie website – de piramide van strategische ontwikkeling – B&T
BT-whitepaper-Het-spel-van-ambitie-naar-gedrag
Sessie 8: Stimuleren van kwaliteitscultuur.
Sessie 9: De kwaliteitszorgmedewerker als krachtige beïnvloeder.

Lezing Pedro de Bruyckere